Dịch vụ Logistics

 • Logistics - Vận tải
  Logistics - Vận tải
  Theo điều 233 Luật Thương mại : “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao .”
 • Dịch vụ kho bãi
  Dịch vụ kho bãi
  PNTC có hệ thống kho bãi liên kết, hợp tác với các đơn vị khác ở Hà nội, Hải phòng, Hải dương, Bắc ninh, Đồng nai, Sông bé .
  Các khu vực kho PNTC sử dụng và khai thác đều là các khu kho kiên cố, có hệ thống bảo vệ hòan chỉnh, hệ thống chiếu sáng, thông gió theo tiêu chuẩn quy định .
 • Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
  Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
  Sự rắc rối và phức tạp liên quan đến luật lệ và tập quán ở các nước khác nhau khiến cho việc thông quan hàng hoá nhanh chóng trở nên khó khăn,
 • Đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu
  Đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu
  Chúng tôi đóng gói hàng hóa bằng các loại vật liệu thích hợp  : carton, plastic, giấy xốp, nẹp gỗ, ván ép ...
 • Điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
  Điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
  Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành; Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan như sau:  
Thành viên
Quảng cáo

 

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với Chat với Mr. Andre Nam/ C.E.O

Chat với Chat với Mrs. Jenny/ Business Vice Director

Chat với Chat với Mrs. Xuan Thu/ Business Vice Director

info@pntcshipping.com.vn

Thống kê truy cập

Tổng số thành viên: 21

Đang online: 3

Thành viên: 0

Khách: 3

Hôm qua: 232

Tháng trước: 89807

Lượt truy cập: 1366311